Добродошли    
   

Школа

     Историјат

     Школа данас

     Општа акта школе

     Образовни профили

     Упис 2011-2012

     Библиотека

     Преквалификација

     Корисни линкови

     Огласна табла

Запослени

     Руководство

     Наставни кадар

     Спољни сарадници

     Ваннаставни кадар

     Огласна табла

Ученици

     Водич

     Ученички парламент

     Ученик генерације

     Кодекс понашања

     Секције

     Такмичења

     Огласна табла

Контакт

Архива

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

     

   

 

     

  

 

     Медицинска школа у Зајечару је васпитно-образовна институција у којој се, са јасно одређеним циљем и задацима, плански, систематски и под руководством наставника стичу знања, вештине и навике, развијају физичке и психичке способности, обогаћује и свестрано развија личност ученика.

     Поред знања из опште-образовних предмета, наставни кадар Медицинске школе има задатак:

  • да формира способност код ученика за примену и коришћење стечених медицинских знања у личном, стручном и друштвеном животу;

  • да изграђује позитивне хигијенске навике;

  • да утиче на формирање позитивне здравствене културе и понашања у целини и у личном и професионалном раду;

  • да допринесе формирању позитивних здравствених ставова у односу на коришћење здравственог васпитања у превентивним делатностима и свеобухватној здравственој заштити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                 
               
 

 © Медицинска школа Зајечар